آقای دکتر اسماعیل علی بیگی

ریاست

آقای دکتر حسن واحدی

معاون توسعه  مدیریت و منابع

حجه الاسلام والمسلمین محمد خیرآبادی

مسؤول نهادنمایندگی مقام معظم رهبری

آقای دکتر مجتبی واحدی

معاون علمی

آقای دکتر جواد اسماعیلی رئیس دانشکده علوم انسانی
آقای دکتر محمد محمدیون رئیس دانشکده فنی و مهندسی

آقای دکتر علی رضوانی

معاون سما

حجه الاسلام والمسلمین احمد نظری

معاون دانشجویی فرهنگی

آقای دکتر بهروز یحیایی رئیس دانشکده علوم پزشکی
آقای دکتر حسین هراتی پور رئیس بیمارستان

آقای دکتر محمد مهدی حسینی

مدیر پژوهش دانشگاه

آقای مهندس سید امیر رضا حسینی نژاد

رئیس روابط عمومی

آقای حسین مشکی مدیر حراست
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی