آقای دکتر سید احمد ابوالقاسمی فر

ریاست

آقای دکتر سید علی آقایان

معاون توسعه و مدیریت منابع

آقای دکتر محمد حسین حسنی

معاون علوم پزشکی

آقای دکتر مجتبی واحدی

معاون علمی

آقای دکتر جواد اسماعیلی رئیس دانشکده علوم انسانی
آقای دکتر محمد محمدیون رئیس دانشکده فنی و مهندسی

آقای دکتر سید جواد حسینی

معاون سما

حجه الاسلام والمسلمین احمد نظری

معاون دانشجویی فرهنگی

خانم دکتر سوسن جعفریان رئیس دانشکده علوم پزشکی
آقای دکتر فریور باقری رئیس بیمارستان

آقای دکتر ابوذر میرزاخانی

ردیس حوزه عمرانی

آقای مهندس میثم یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی

آقای حسین آجودانی مدیر حراست
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی