آقای دکتر اسماعیل علی بیگی

رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

 

 

  • آقای دکتر اسماعیل علی بیگی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی برق گرایش کنترل و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول است که دارای سوابقی از جمله رئیس و معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس، معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان است.

 

  • ایمیل: esmail_alibeiki@aliabadiau.ac.ir
  • شماره پیام:
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی