به نام آنکه ما را فکرت آموخت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با بیش از سی سال تجربه و سابقه آموزشی،درراستای تربیت فرزندان این مرزوبوم وگسترش وتوسعه مرزهای دانش واعتلای فرهنگی کشور گام برداشته وافتخار دارد که با در اختیارداشتن بیش از یکصدوده هزار مترمربع فضای آموزشی وپژوهشی وآزمایشگاههای مجهز واستاندارد،محیطهای ورزشی وفوق برنامه،فضای سبز وپارک 24 هکتاری وبیمارستان 100 تخت خوابی در مجموعه ای زیبا و وزین پذیرای متقاضیان کسب علم ودانش باشیم.بر خود فرض می دانیم که در مدت تحصیل دانشجویان عزیز با تمام تلاش وجدیت وبسیج کلیه امکانات واحد محیطی سرشار از نشاط ومحبت و آکنده از عطر کسب علم و دانش وبا خاطره ی به یاد ماندنی فراهم نمائیم.در این مسیر ودر ادامه رسالت این واحد دانشگاهی پذیرای انتقادات وپیشنهادات سازنده شما هستیم.                

سید احمد ابوالقاسمی فر                             

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی