قرآن کریم چشمه ای لایزال از معارف الهی ومعدنی لایتناهی از حقایق هستی واسرارربوبی است.این سفره عام الهی که درز حقیقت صورت مکتوب عالم عینی است؛چون دربیان معصومین علیمه السلام که خود قرآن ناطقندتفسیر وتفصیل یابد؛نسخه ای شفا بخش برای تمامی آلام بشر در هر عصر ودوره ای خواهدبود.
کانون قرآن وعترت  دانشگاه آزاد اسلامی واحدشاهرود باهدف اشاعه فرهنگ ناب قرآنی بین دانشگاهیان از سال 1376فعایت خود را آغاز نموده است.
مهمترین فعالیتهای  کانون قرآن وعترت به شرح ذیل می باشد:
1-برگزاری درس "انس باقرآن"به صورت درس یک واحدی درقالب 32 ساعت توسط اساتید ممتاز قرآنی 
2-برگزاری مسابقات سراسری قرآن وعترت درسه بخش کتبی ؛شفاهی؛هنر وادبیات دینی در سه مرحله واحد؛استان وکشوری ویژه استادان؛کارکنان ودانشجویان دانشگاه  آزاد اسلامی
3-برگزاری کلاسهای فوق برنامه قرآنی در زمینه های حفظ؛قرائت؛تفسیر قرآن کریم بااستفاده از اساتید وقاریان ممتاز کشوری
4-برگزاری محافل انس باقرآن وعترت باحضور قاریان وحافظان ممتاز بین المللی
5-برگزاری اردوهای تفریحی؛قرانی به مناطق جذاب ودیدنی شاهرود؛
6-برگزاری اردوهای زیارتی به مشهد مقدس وقم

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی