اداره طراحی، اجرا و نظارت

رییس اداره: مهندس فرامرز اکبری جامی

 

 

مدرک: کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد جغرافیای شهری

تلفن تماس: 32390275-023

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی