دانشکده فنی و مهندسی

کارشناسی ارشد

1- مهندسی شیمی – فرآیندهای جداسازی

 

2- مهندسی شیمی – ترمودینامیک و سینیتیک

 

3- مهندسی شیمی – بیوشیمیایی

 

4- مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر

 

5- مهندسی شیمی – پدیده های انتقال

 

6- مهندسی شیمی -  صنایع غذایی

 

7- مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

 

8- مهندسی شیمی - مهندسی فرآیند

 

9- مهندسی شیمی – محیط زیست

 

10- مهندسی عمران - سازه

 

11-مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

 

12- مهندسی معماری

 

13- مهندسی مواد – سرامیک

 

14- مهندسی معدن استخراج

 

15- نانو فناوری - نانومواد

 

16- مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد

 

کارشناسی پیوسته

1- مهندسی علوم و صنایع غذایی

 

2- مهندسی معماری

 

3- مهندسی معدن استخراج

 

4- مهندسی معدن اکتشاف

 

5- مهندسی محیط زیست

 

6- مهندسی شیمی

 

7- مهندسی مکانیک

 

8- مهندسی مواد- سرامیک  

 

9- مهندسی متالورژی ومواد- متالورژی صنعتی

 

10- مهندسی عمران - عمران

 

11- مهندسی عمران-نقشه برداری

 

12- مهندسی پزشکی بیومتریال

 

13- مهندسی پزشکی بیوالکتریک

 

14- مهندسی پزشکی - بیومکانیک

 

15- مهندسی پرتو پزشکی

 

16- مهندسی اکتشاف نفت

 

17- مهندسی صنایع

 

کارشناسی ناپیوسته

1- مهندسی علوم و صنایع غذایی

 

2- مهندسی تکنولوژی عمران

 

3- علمی کاربردی مهندسی معدن

 

4- علمی کاربردی معماری

 

5- مهندسی تکنولوژی صنايع شيميايي

 

6- مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

 

7- مهندسی تکنولوژی ساختمان

 

8- مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید

 

9- مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

 

کاردانی ناپیوسته

1- کاردان فنی اکتشاف معدن

 

2- صنايع قندسازي

 

3- معماری سنتی

 

4- ايمني صنعتي

 

5- مكانيك- تهویه و تبرید

 

6- علوم و صنایع غذایی

 

7- معماري

 

8- كارهاي عمومي ساختمان

 

9- کاردان فنی عمران-  نقشه برادري

 

10- علمی کاربردی  سد و شبكه  

 

11- کاردان فنی عمران -  روسازي راه

 

12- کاردان فنی عمران زيرسازي راه 

 

13- كانه آرايي

 

14-  معادن غيرذغالسنگ

 

15- کاردان فنی عمران - آب وفاضلاب

 

16- کاردان فنی عمران - پل سازی وابنیه فنی

 

17-کاردان فنی استخراج معدن

 

کاردانی پیوسته

1-  نقشه کشی معماری

 

2- نقشه کشی عمومی نقشه کشی وطراحی صنعتی

 

3- ساختمان

 

4- معدن

 

5- ساخت و تولید – ماشین افزار

 

6- مکانیک خودرو

 

7- صنايع شيميايي

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی