دانشکده علوم پایه

کارشناسی ارشد

1- شيمي فيزيك

 

2- شیمی آلی

 

3- زمین شناسی - پترولوژي

 

4- سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسي

 

5- زمین شناسی - تكتونيك

 

کارشناسی پیوسته

1- شيمي کاربردی

 

2- شيمي محض

 

3- شیمی فنآوری اطلاعات

 

4- زمين شناسي

 

5- فیزیک مهندسی

 

کارشناسی ناپیوسته

1- آموزش ریاضی

 

2- آموزش علوم تجربی

 

کاردانی ناپیوسته

1- آموزش رياضي

 

2- علوم تجربي

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی