کاردانی ناپیوسته

1- حسابداری

2- امور بیمه

3- تربيت بدني(مربيگري)

4- امور بانکداری

5- ادبيات فارسی

6- مديريت بازرگاني

7- زبان انگليسي

8- مديريت صنعتي

9- ديني وعربي

10- آموزش رياضي  (معلمان)  

11- علوم تجربي

12- کاردان فنی اکتشاف معدن

13- علوم و صنایع غذایی

14- صنايع قندسازي

15- معماري

16- معماری سنتی

17- كارهاي عمومي ساختمان

18- ايمني صنعتي

19- کاردان فنی عمران -  نقشه برادري

20- مكانيك – تهویه و تبرید

21- علمی کاربردی  سد و شبكه  

22-  ا لكترونيك

23- کاردان فنی عمران -  روسازي راه

24- نرم افزار كامپيوتر

25- کاردان فنی عمران زيرسازي راه 

26- کاردان فنی عمران - آب وفاضلاب

27- كانه آرايي

28- کاردان فنی عمران  - پل سازی وابنیه فنی

29-  معادن غيرذغالسنگ

30-کاردان فنی استخراج معدن

کاردانی پیوسته

1- تربیت بدنی

2- علمی کاربردی حسابداری

3- نقشه کشی معماری

4- نقشه کشی عمومی نقشه کشی وطراحی صنعتی

5- ساختمان

6- الكتروتكنيك

7- معدن

8- ساخت و تولید – ماشین افزار

9- كامپيوتر

10- مکانیک خودرو

11- الكترونيك

12- صنايع شيميايي

کاردانی پیوسته

آموزشکده سمای واحد شاهرود

1- ساختمان

2- كامپيوتر

3- تربیت بدنی

4- علمی کاربردی حسابداری

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی