کارشناسی ارشد

1- تاریخ ایران باستان

2- تاریخ عمومی جهان

3- تاریخ اسلام

4- تاریخ ایران اسلامی

5- تاریخ مطالعات خلیج فارس

6- تاریخ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

7- تاریخ اسنادومدارک آرشیوی و نسخه شناسی

8- مدیریت دولتی-مدیریت نیروی انسانی

9- مدیریت دولتی – تحول

10- زمین شناسی - پترولوژي

11- شيمي فيزيك

12- سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسي

13- شیمی آلی

14- زمین شناسی - تكتونيك

15- مهندسی شیمی – فرآیندهای جداسازی

16- مهندسی شیمی -  صنایع غذایی

17- مهندسی شیمی – ترمودینامیک و سینیتیک

18- مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

19- مهندسی شیمی – بیوشیمیایی

20- مهندسی شیمی - مهندسی فرآیند

21- مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر

22- مهندسی شیمی – محیط زیست

23- مهندسی شیمی – پدیده های انتقال

24-مهندسی برق - قدرت

25-مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

26-مهندسی عمران - سازه

27-زبان شناسی همگانی

28- حسابداری

29- مهندسی معماری

30- مهندسی معدن استخراج

31- مهندسی مواد - سرامیک

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی