متصدی اقامه نماز

محمدرضا بخشعلی

شماره تماس:32394531-023 داخلی 415

آدرس الکترونیکی:bakhshalir@gmail.com

شرح وظایف:


‏1- اجراء آئین نامه ستاد ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز

‏2- راه اندازی وبگاه نماز جهت ورود اطلاعات مربوط به نماز .‏
‏3- ایجاد بانک اطلاعاتی تحقیقات و پایان نامه های دانشگاهی در خصوص نماز.‏.‏
‏4- برگزاری نمایشگاه های علمی ، فرهنگی و هنری با موضوع نماز . ‏
‏5- برنامه ریزی در خصوص مراسم اعتکاف در واحد های دانشگاهی .‏
‏6- سازماندهی کانون های نماز دانشجویی با عنوان جرعه نور. ‏
تلگرام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی