کارشناس امور فرهنگی خواهران:

 

خانم ملیحه حیدری

تحصیلات: کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

خانم محبوبه هنرور

تحصیلات: کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

شماره تماس:32394530-023 داخلی 416 و 417

شرح وظایف:

با رشد كمي و افزايش جمعيت دانشجويان دختر در دانشگاه ها نياز به تدوين برنامه ها و ‏سياست هاي كلان در حوزه ي مسايل فرهنگي اجتماعي زنان دو چندان مي شود و مي ‏طلبد برنامه هايي مؤثر ،‌كارآمد و به روز براي تقويت مباني فكري ، ارزشي و ديني ‏دانشجويان به اجرا درآيد. ‏
‏   لذا امور خواهران  دانشگاه در راستاي اهداف و برنامه هاي خود، ‏‏‌اصول و مباني اين سياست ها را بر اساس دانشجو محوري و همفكري و هم انديشي با ‏استادان بنا نهاده و در نظر دارد با واكاوي و پژوهش مسايل فرهنگي مبتلابه زنان به بازنگري ‏برنامه ها پرداخته و طرح هايي را ويژه ي مسايل زنان و متناسب با روحيه ي آنان و وضعيت ‏فرهنگي و اجتماعي آنان تعريف و اجرا كند.‏

تلگرام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی