کارشناس امور فرهنگی و امور فوق برنامه

سید عباس موسوی

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق

شماره تماس:32392530-023

دورنگار:32392530-023

آدرس الکترونیکی:mosavi26@gmail.com

 

وظایف:

كليه ي اموراداري و اجرائي دفتر فرهنگ اسلامی وسامان دهي اردوها،نمايشگاه ها،جشنواره ها،همايش ها، كانون هاوستادهاي فرهنگي از وظايف ايشان می باشد.

تلگرام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی