مدیر فرهنگی اجتماعی

 حسین اکبری

تحصیلات:  فوق لیسانس مدیریت آموزشی

تلفن مستقیم:32392530-023

تلفن داخلی: 415

آدرس پست الکترونیک:h701564@gmail.com

 

برنامه ریزی و نظارت برکلیه امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بر عهده ایشان می باشد.

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی