راه اندازی و به روز رسانی سایتی که مشاهده می کنید توسط اداره روابط عمومی صورت گرفته است .

همه روزه اخبار و اطلاعیه های مربوط به حوزه های مختلف دانشگاه با درخواست حوزه مربوطه و تایید روابط عمومی بر روی سایت گذاشته می شود . 

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی