راه اندازی و به روز رسانی سایتی که مشاهده می کنید توسط اداره روابط عمومی صورت گرفته است .

همه روزه اخبار و اطلاعیه های مربوط به حوزه های مختلف دانشگاه با درخواست حوزه مربوطه و تایید روابط عمومی بر روی سایت گذاشته می شود .