مسئول شهریه                                                             

                                                                                    

                                                                                                نام و نام خانوادگی : خانم مژگان شاهانی

                                                                                                مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت دولتی

                                                                                                پست الکترونیکی : shahriye@iau_shahrood.ac.ir

                                                                                                تلفن داخلی : 406

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی