دبیرخانه و بایگانی                                                                                  

                                                                                                         

                                                                                                                نام و نام خانوادگی : خانم فاطمه نوروزی

                                                                                                                مدرک تحصیلی : فوق دیپلم روابط عمومی

                                                                                                                پست الکترونیکی : -

                                                                                                                تلفن داخلی : 433 و 404

شرح خدمات :

  • ثبت کلیه نامه­ های وارده از کلیه واحدهای دانشگاهی ، سازمان مرکزی ، مراکز آموزشی و ... و ارجاع به دفتر ریاست محترم دانشگاه و یا دفاتر معاونین در سیستم اتوماسیون اداری .
  • ثبت کلیه نامه­ های صادره خارجی ، احکام و قراردادها در سیستم اتوماسیون اداری .
  • تفکیک نامه­ های صادره بعد از ثبت و ممهور نمودن آنها .
  • ثبت و ارسال نامه ­ها و محموله­ های پستی با سرویسهای عادی ، پیشتاز و ...
  • انجام تایپ نامه ­های اداری
  • انجام ارسال و مراسلات و نامه­رسانی به کلیه دانشکده­ها و ساختمانهای دانشگاه در سطح شهر .
  • بایگانی احکام ، نامه ­های اداری ، ارزشیابی و ... کلیه کارکنان در پرونده پرسنلی نامبردگان .
  • ثبت بخشنامه­ ها و مکاتبات اداری در سیستم اتوماسیون و بایگانی آنها در زونکن­های تعریف شده .
  • پاسخگویی به مراجعین و مسئولین در امور مربوط به دبیرخانه و بایگانی .
  •  انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق.

اتوماسیون اداری :

به منظور تسريع در ارجاع و ارسال نامه­ها در دبير خانه پيگيريهاي لازم در خصوص استفاده از تكنولوژي­هاي روز و نرم افزارهاي مربوطه انجام گرديد . درسيستم ياد شده هر مسئول داراي كارتابل منحصر به فرد مي­باشد كه كليه نامه­ها و مكاتبات وي در آن  قرار مي­گيرد .بنابر اين هر فرد ليست نامه هاي ارسالي , دريافتي , تاخيري , پيگيري و هشدارهاي منحصر به فرد را بطور مكانيزه دارد و تمامي ارجاعات در سطح دانشگاه توسط سيستم اتوماسيون اداري انجام مي گيرد ونياز به انجام دستي ندارد. نامه هاي وارده پس از اسكن و ثبت توسط سيستم در كارتابل گيرنده نامه قرار مي گيرند و گيرنده نامه پس از اقدام مي توانند نامه رابه تمامي قسمتهايي كه مجاز است ارجاع دهد. با توجه به مديريت يكپارچه اطلاعات و پيگيري نامه ها وتاريخچه مكاتباتي هر نامه به راحتي در دسترس است.

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی