مدیر اداری

                                                                                                نام و نام خانوادگی : آقای علی اسماعیلی

                                                                                                مدرک تحصیلی :

                                                                                                پست الکترونیکی :

                                                                                                تلفن مستقیم : 32390202 – داخلی 402

 

اهم فعالیت ها :

تحت نظارت مستقیم معاون توسعه مدیریت و منابع بر فعالیت های اداری ، سرپرستی و کنترل دارد و عهده دار تمامی اموراداری ، استخدامی ، بیمه ای ، تسهیلات رفاهی ، تهیه گزارشات کاری و حقوقی و امور فوق برنامه و تشریح وظایف کارکنان براساس مقررات می باشد و رسیدگی و انجام امور مربوط به بررسیهای سازمانی و پیش بینی و تامین کادر نیروی انسانی موردنیاز دانشگاه .

بررسی و اظهارنظر درمورد تغییر ، حذف و یا ایجاد پست های سازمانی در سازمان مرکزی یا واحدهای دانشگاهی و ارائه پیشنهادات لازم جهت سیر مراحل تصویب .

بررسی و اظهارنظر درمورد جریان کار اداری به منظور حذف مراحل زائد و تسریع و بهبود روشهای انجام کار .

بررسی مستمر در فرم های مورد عمل و درصورت لزوم اصلاح آنان و یا طراحی فرم های جدید .

شرکت در جلسات ، کنفرانسها ، سمینارها  به منظور تبادل نظر پیرامون مسائل تخصصی اداری و تهیه گزارش از نتایج حاصله برای مقام مافوق .

ارائه آموزشهای عملی و ضمن خدمت برای کارشناسان و کارکنان تحت سرپرستی .

تعیین شرایط احراز تحصیلی و تجربی کارکنان دانشگاه در بدو استخدام نحوه ارتقاء و انتصاب آنان به شاغل بالاتر .

انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه .

انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق.

برای انجام امورفوق و بهینه سازی و استفاده از حداکثر بهره وری در دانشگاه تمام سعی و تلاش خود را معطوف به شعار ریاست محترم دانشگاه در اولین روز نشست با کارکنان یعنی تحقق کرامت والای انسانی در دانشگاه مصروف خواهیم داشت که زیربنای سایر امور باشد .

 

این اداره متشکل از زیرمجموعه­ های ذیل می باشد :

1 – کارگزینی

2 – دبیرخانه و بایگانی

3 – تدارکات

4 - انتشارات

5 – انبار

6 – نقلیه

7– انتظامات و خدمات

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی