معاون اداری مالی

 

مشخضات فردی :

                         نام و نام خانوادگی : دکتر سید علی آقایان

                         مدرک تحصیلی : دکترای فیزیک

                         پست الکترونیک :

                         تلفن مستقیم : 32395449 نمابر : 3239562 – 023 داخلی 400

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی