شورای پژوهشی

 

اعضای شورای پژوهشی دانشگاه متشکل از هیات علمی و مدیران جهت بررسی موانع در انجام فعالیت های پژوهشی و ارائه راه حل های مناسب در جهت رفع این موانع بر اساس بخشنامه های سازمان مرکزی می باشد. همچنین از وظایف شورا تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه، تصویب پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای دانشجویان و نیز بررسی و ارزیابی طرح های پژوهشی ارائه شده توسط اعضای هیات علمی است.

 

اعضای شورا:

 •  
 • دکتر صاحبعلی منافی (رئیس شورا)
 • دکتر نسرین صالحی (دبیر شورا)
 • دکتر مجید سلامی (عضو شورا)
 • دکتر مهناز نوری (عضو شورا)
 • دکترمهدی نکویی (عضو شورا)
 • دکتر فریبرز فروهنده (عضو شورا)
 • دکتر حکیمه آقایی(مدعو)
 • دکترحسین قربانیان (مدعو)
 • دکتر آزیتا آذرفر (مدعو)

 

انجمن های مصوب واحد:

 • انجمن علمی تاریخ
 • انجمن علمی پرستاری
 • انجمن علمی عمران
 • انجمن علمی شیمی
 • انجمن علمی پزشکی
 • انجمن علمی معدن
 • انجمن علمی زمین شناسی
 • انجمن علمی برق
 • انجمن علمی ادبیات
 • انجمن علمی حسابداری
 • انجمن علمی علوم تجربی
 • انجمن علمی صنایع غذایی
 • انجمن علمی مهندسی شیمی
 • انجمن علمی معماری
 • انجمن علمی مکانیک
 • انجمن علمی پرتوپزشکی
 •  
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی