دفتر تحصیلا ت تکمیلی واحد شاهرود

کارشناس: خانم مریم یاری کارشناسی شیمی

 

 

دفتر تحصیلا ت تکمیلی واحد

کارشناس: خانم مریم یاری دارای مدرک کارشناسی شیمی و 7 سال سابقه کار، از سال 92 تاکنون در این سمت مشغول به کار می باشند.

­شماره تماس :            دانشگاه: 32-32394530-023                      داخلی: 464

 

  •  
  • دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده برق:

آقای عبدالرضا علوی قره باغ، رشته مهندسی برق در سمت رئیس پژوهش دانشکده برق مشغول به فعالیت می باشند.

  •  
  • دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه:

آقای هومن بهمن پور دارای مدرک دکتری محیط زیست در سمت رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه مشغول به فعالیت می باشند.

  •  
  • دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی:

آقای حسن عبدی، رشته تربیت بدنی در سمت رئیس پژوهش دانشکده علوم انسانی مشغول به فعالیت می باشند.

  •  
  • دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی:

آقای داود خطیبی، رشته زمین شناسی در سمت رئیس پژوهش دانشکده فنی و مهندسی مشغول به فعالیت می باشند.

  •  
  • دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی:

خانم ندا حسنی، رشته مدیریت در سمت رئیس پژوهش دانشکده پزشکی مشغول به فعالیت می باشند.

 

دفتر تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات

کارشناس: آقای حسین مهرگان دارای 25 سال سابقه کار

 

 

شماره تماس :            دانشگاه: 32-32394530-023                      داخلی: 459

تلگرام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

 

 

 

 

­

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی