دفتر گسترش تولید علم

 

 

کارشناس: خانم نرگس معبوسی دارای مدرک کارشناسی مدیریت و 14 سال سابقه کار می باشند که از سال 1384 تاکنون به عنوان کارشناس پژوهش مشغول به فعالیت هستند.

 

اداره مجلات علمی دانشگاه

 

 

مجلات منتشر شده در واحد:

  • مجله رسوب و سنگ رسوبی: این مجله دارای رتبه ی علمی– پژوهشی دانشگاه آزاد و رتبه ی ISC می باشد و تاکنون 8 شماره از آن منتشر گردیده است.
  • مجله نانومواد: این فصلنامه دارای رتبه علمی- پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رتبه ISC       می باشد و تاکنون 18 شماره از آن منتشر گردیده است.
  • مجله شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی: این مجله در سال 89 به تصویب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی رسیده است و تاکنون 6 شماره از آن منتشر گردیده است.
  • مجله تکنولوژی بهره برداری از منابع معدنی: این مجله در سال 90 به تصویب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی رسیده است و تاکنون 2 شماره از آن منتشر گردیده است.
  • مجله اختلالات س