دکتر محمدمهدی حسینی

مدیر پژوهش و فناوری

روزهای حضور: شنبه تا چهارشنبه 7.30 تا 15

پنجشنبه 7.30 تا 13

 

شماره تماس :            مستقیم: 32394284-023                      داخلی: 440

 

 

 

 

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی