خانم دکتر نسرین صالحی

مدیر پژوهش و فناوری

شماره تماس :            مستقیم: 32394284-023                      داخلی: 445

 

 

 

آقای سید فرشید ارشدی 

سمت : مسول دفتر معاونت پژوهش و فناوری .
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی

شماره تماس:      مستقیم  32394323-023              داخلی: 440     

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی