نگاه کلی:

– كارآموزي دانشجويان

– انتشار مجلات علمي

– برگزاري سمينارها و كنفرانسها

– امور مربوط به پايان نامه ها

– باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

– مركز كامپيوتر و اينترنت

– دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

– انجمن هاي علمي، ادبي و هنري

– مركز آمار و اطلاعات

– دفتر طرح و برنامه و بودجه

 

پژوهش از جمله حوزه هایی است که حرف اول را در دانشگاهها می زند و درصورتی که یک محیط دانشگاهی به این مورد به شکل کافی نپردازد موفق نخواهد بود.

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در این بخش سرمایه گذاری زیادی را در دستور کار خود قرار داده است و با اقداماتی چون تشویق اعضای هیأت علمی و اساتید به تحقیق و پژوهشهای علمی منطقه ای، کشوری و بین المللی سهم قابل توجهی را در این باره داشته است.

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی