وظایف وفعالیت های معاونت دانشجویی:

 

حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه شاهرود یکی از فعالترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که تعیین کننده سیاستها، برنامه ریزیهای ها، اجرا ونظارت بر ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان و همچنین بستر سازی جهت تسهیل امور آموزش و یادگیری، اجرای فعالیتهای مختلف دانشجویان با استفاده بهینه از امکانات موجود در بخشهای مختلف خویش، شامل مدیریت امور دانشجویی، اداره فارغ التحصیلان، اداره امور خوابگاهها، اداره تربیت بدنی، سلف سرویس و امور تغذیه، مشاوره و کانون فارغ التحصیلان و هلال احمر، نقل و انتقالات دانشجویی، کمیته انضباطی نظام وظیفه و... می باشد.

عمده ترین وظایف این معاونت بدین شرح می باشد:

1- اداره ونظارت برتمامی امور مربوط به دانشجویان در زمینه های تحصیلی ،مالی و فردی یا خانوادگی به منظور شناخت وسیع شرایط آنها و حمایت و هدایت دانشجویان.

2- بررسی و مطالعه مشخصات و شرایط فردی و اجتماعی دانشجویان به منظور شناخت همه جانبه و مشکلات آنها اعم از تحصیلی ،اجتماعی و رفاهی و کوشش در دستیابی به راه حلهای مناسب و مبتنی بر امکانات و مقررات

3-نظارت بر اجرای قوانین وآیین نامه های دانشجویی

4-نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه درامور دانشجویان از طریق اعمال نظارت مستقیم.

5-نظارت بر توسعه و تأمین رفاهیات دانشجویان و ایجاد تسهیلات لازم در آن زمینه.

6- جلب همکاری مقامات دانشگاه اعم از آموزشی و غیر آموزشی به راه حل های مناسب و مبتنی بر امکانات و مقررات.

7-بهره گیری ازمساعدتهای عمومی و اختصاصی درجهت برطرف کردن مشکلات دانشجویان.

8- بررسی و تایید پیشنهادهای مربوط به خدمات دانشجویی در واحدها و مراکز تحت سرپرستی و انطباق آنها با امکانات واحد و ضوابطو مقررات جاری.

9- شرکت در کمیته های انضباطی در موردمسائل انضباطی دانشجویان

 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی:

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره مستقیم

شماره تماس داخلی

محل کار

دکتر احمد نظری

معاون دانشجویی و فرهنگی

32394544      

430

ساختمان اداری جدید-211

سعید حسنی

مدیر امور دانشجویی 

32394544 

435

ساختمان اداری جدید-213

حسین اکبری

مدیر امور اجتماعی و فرهنگی 32392530 415 ساختمان اداری جدید-طبقه همکف

عفت السادات میر حسینی

 

مسئول اداره  امور خوابگاه ها

----

449 ساختمان اداری جدید- 210

علی اسماعیلی

رئیس اداره فارغ التحصیلان

32394277

467

ساختمان اداری جدید-205و 204

محمد رضوانی

مسئول امور تغذیه

------

245

ساختمان سلف جدید-245

فرزانه قربانی

مسئول امور دفتری و بایگانی- نقل و انتقالات دانشجویی

32394544

447

ساختمان اداری جدید-212

ناصره شاکری مسئول دفتر مشاوره   248 ساختمان فنی مهندسی قدیم-طبقه همک
مرضیه فاتح  مسئول کانون قرآن وعترت خواهران   413 ساختمان اداری جدید- طبقه همکف
حسین جلالی  مسئول کانون قرآن و عترت برادران   419 ساختمان اداری جدید- طبقه همکف
ملیحه حیدری کارشناس دفتر فرهنگ خواهران   416 ساختمان اداری جدید- طبقه همکف
سیدعباس موسوی کارشناس دفتر فرهنگ برادران   414 ساختمان اداری جدید- طبقه همکف
محبوبه هنرور کارشناس امور فرهنگی   417 ساختمان اداری جدید- طبقه همکف
حسین جلالی متصدی اقامه نماز   415 ساختمان اداری جدید- طبقه همکف
 
 
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی