مدیر روابط عمومی :

مهندس میثم یزدان پناهی 

تحصیلات :  کارشناسی ارشد الکترونیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

ایمیل : maysamyazdanpanahi@yahoo.com

تلفن مستقیم : 02332394321

تلفن داخلی: 465

رزومه:

سوابق اجرایی  :

  1. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
  2. مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
  3. عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی