خلاصه ای از شرح وظایف :

وظیفه اصلی حراست دانشگاه مواظبت از سلامت جامعه دانشگاهی می باشد چرا که سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت درونی نیاز دارد و ازآنجا که سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگی ها و تهدیدهای درونی و نفوذی است لذا حراست بمنظور حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی ها با تشخیص و شناخت آفتهای درونی زمینه های علاج به موقع و سلامت آن را فراهم می سازد و سه نقش اساسی حراست بمنظور پیشگیری از وقوع تخلفها به شرح ذیل می باشد.:

الف- نقش هشدار یا پیشگیری کننده

 ب- نقش اصلاح کننده یا درمان کننده

 ج- نقش جدا کننده از سیستم

 و در راستای وظایف اداری اقدامات زیر را انجام می دهد:

 الف _ حفاظت و حراست در امر برگزاری آزمونهای سراسری

 ب _ پاسخگویی به استعلامات دفتر مرکزی حراست در خصوص دانشجویان ، کارمندان و اساتید 

ج _ هماهنگی در انتصاب افراد جهت مشاغل حساس واحد

 د _ ثبت و ضبط و بایگانی مکاتبات واحد در دبیرخانه محرمانه که زیر نظر مدیر حراست اداره می گردد

 ه _ پیگیری در خصوص مدارک مجعول اعم از دانشنامه های تحصیلی ، انواع گواهی ها ، کارت شناسایی و غیره

 و _ رسیدگی و پیگیری شکایات و گزارشات دانشجویان ، پرسنل و اساتید واحد

 

شایان ذکر است دفتر حراست دانشگاه آزاد اسلامی پذیرای کلیه نظرات و گزارشات عزیزان دانشجو،اساتید و کارمندان میباشد.
آدرس دفتر: شاهرود،بلوار دانشگاه،دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، ساختمان اداری، طبقه سوم
صندوق پستی:
146-36155
تلفن تماس مستقیم:
023-32394323
023-32397465
شماره های داخلی:
  • مدیر حراست 460 
  • کارشناس حراست  462
نمابر:
023-32397465
 

شماره تماس بسیار ضروری: 

٠٩١٠٤٨٩٥١٤١
 
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی