گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود- آبان 94

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی