آزمون غیر حضوری نیمسال دوم 98-99

r3.png

آدرس سایت آزمون غیر حضوری نیمسال دوم 98-99

 آدرس سامانه ای  که دانشجویان برای شرکت در امتحان به صورت حضوری انتخاب می کنند sida.iau-shahrood.ac.ir است و نیاز به نرم افزارهای خاصی نیست. اما برای گرفتن عکس از پاسخنامه و کاهش حجم یا تبدیل به فایل PDF می توانید از اپلیکیشن هایی مثل cam scanner روی گوشی خود بهره مند باشید.

 

🎥 #ویدیو_آموزشی شماره ۲
🔹 در خصوص
✨ نحوه شرکت در آزمون های غیر حضوری
✨بیان ترفندی برای ارسال هرگونه فایل غیر از فرمتهای مشخص شده تصویر و PDF در شرایط اضطرار(توصیه نمی کنیم!!!)

 

🎥 #ویدیو_آموزشی شماره ۳
🔹 در خصوص
✨ نحوه شرکت در آزمون های غیر حضوری با گوشی موبایل(تست کردن جستجوگر های مختلف)
✨تهیه PDF از تصاویر پاسخ نامه ها با استفاده از گوشی موبایل
✨ پاسخ به تعدای از سؤالات پرتکرار

 

🎥 #ویدیو_آموزشی شماره ۴
🔹 در خصوص
✨ بیان ۴ روش برای تهیه PDF از تصاویر پاسخ نامه ها در کامپیوتر و لپ تاپ (و ذکر نکات مهم قابل توجه)
✨کاهش  حجم تصاویر
✨بیان ترفندی برای ارسال پاسخ هر سؤال در قسمت پاسخ نامه همان سؤال برای آسودگی خاطر دانشجویان و کاهش ترافیک
✨بیان ترفندی برای کاهش ترافیک و مقابله با کاهش سرعت در انتهای زمان آزمون که باعث می شد تعدادی از دانشجویان به مشکل در ارسال پاسخنامه برخورد کنند
✨ترکیب متن و تصویر در ارسال پاسخ در سیستم
✨ توسعه های جدید ایجاد شده در سامانه مثل بروز رسانی count down timer و تغییر محل دکمه اتمام آزمون جهت جلوگیری از خطاهای ناخواسته دانشجویان در بستن سامانه
✨ پاسخ به تعدای از سؤالات پرتکرار (مشکل قطعی اینترنت بستن اشتباهی صفحه آزمون و ...، اعتبار ارسال پاسخنامه در فضاهایی غیر از سامانه)

  • جمعه 30 خرداد 1399
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه