نرم افزار کیبورد فارسی برای فارسی نویسی آسان در آدوبی کانکت در سیستم عامل ویندوز

نرم افزار کیبورد فارسیدر سیستم عامل ویندوز برای فارسی نویسی آسان در آدوبی کانکت در سامانه آموزش مجازی را می توانید از این بخش دانلود و استفاده نمایید:

نرم افزار کیبورد فارسی  در سیستم عامل ویندوز

  • يکشنبه 21 ارديبهشت 1399
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه