اطلاعیه مهم در خصوص ساعت کاری کارکنان ارجمند دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در اسفند 98

📢📣 قابل توجه کلیه کارکنان ارجمند دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود:

به منظور حفظ سلامت و رعایت ایمنی و بهداشت کارکنان محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان و در راستای اجرای سیاست های مقابله با بیماری کرونا در جلسه فوق العاده ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان، روسای شوراهای تخصصی و مدیران استانی و با مشورت رؤسای واحدهای استان مقرر شد :

🕢ساعت کاری کلیه کارکنان محترم از 4 اسفندماه تا اطلاع ثانوی به صورت یکسان از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۲:۱۰ معین شده است و کارکنان خدوم واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان پس از رسیدگی به امور جاری و پاسخگویی به نیازهای اجرایی در ساعت اعلام شده تعطیل خواهند بود.

⚠️ بدیهی است تداوم این برنامه و یا تغییر در آن تابع بررسی شرایط و تصمیمات مراجع ذیربط خواهد بود که در اطلاعیه های آتی به آگاهی خواهد رسید.

اطلاعیه 2: هماهنگ با ابلاغیه استانداری سمنان مصوب شد از روز یکشنبه ١١ اسفندماه تا دوشنبه ١٢ اسفندماه ساعت کاری کارکنان گرامی دانشگاه از ساعت ٩:٠٠ تا ١٣:٠٠ باشد.ساعت کاری کارکنان حاضر در دانشگاه از روز دوشنبه ٩٨/١٢/١٩ لغایت چهارشنبه ٩٨/١٢/۲١ از ساعت ٧:٣٠ تا ١٢:١٠ می باشد.


✅ لازم به ذکر است برنامه کاری روزهای بعد از دوشنبه متعاقباً از طریق اداره روابط عمومی واحد به اطلاع کارکنان گرامی خواهد رسید.
🕹 اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

  • سه شنبه 06 اسفند 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه