شرايط انتخاب و مهلت ثبت نام دانشجوی نمونه

Elite student table.jpg

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

 دانشجوی نمونه:دانشجویی است که دارای استعدادهای برتر علمی ، فرهنگی و اجتماعی و شئونات دانشجویی بوده و براساس مندرجات آئین نامه موفق به اخذ بالاترین امتیاز از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی باشد.

ماده 3 :شرايط دانشجوی نمونه :

3-1- دانشجوياني كه حداقل نيمي از واحدهاي درسي خود را براساس سرفصل مصوب بررشته مقطع تحصيلي با كسب ميانگين كل مشروحه زير گذرانده باشند، مي توانند در اين رقابت شركت كنند.

- مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته با ميانگين كل (18)***- كارشناسي ارشد با ميانگين كل (17)***- دكتراي حرفه اي با ميانگين كل (16)***- دكتراي تخصصي PHD با ميانگين كل (17)

3-2- علاوه بر داشتن حداقل ميانگين كل(مربوط به بند بالا)، كسب 50% امتياز از بخش­هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي، رعايت شئون دانشجويي و دانشگاهي مندرج در اين آئين نامه براي شركت در اين رقابت الزامي است.

3-3- دانشجو در هر مقطع تحصيلي تنها يك بار مي توانند به عنوان دانشجوي نمونه انتخاب و معرفي گردند

3-4- دانشجوي نمونه بايستي در هر سه بخش مورد بررسي حداقل امتيازات مورد نظر را كسب كرده باشد و امتيازات يك بخش نمي تواند بخش ديگر را پوشش دهد . سه بخش عبارتست از 1- فعالیت علمی (آموزشی و پژوهشی ) 2- فعالیت فرهنگی و اجتماعی 3- شئونات دانشجویی.

3-5- دانشجويان داراي سابقه محكوميت در شوراي انضباطي دانشگاه يا مراجعه قانوني ذيربط امكان شركت در اين رقابت را ندارند.

3-6- ارائه گواهي يا تاييديه براي كليه فعاليت هاي علمي ، فرهنگي و اجتماعي ضروري است و صرفاً فعاليت هاي صورت گرفته در طي دوره مقطع تحصيلي فعلي دانشجو ملاك محاسبه و امتياز بندي قرار مي گيرد.

3-7- مدارك دانشجويان برحسب هريك از گروههاي آموزشي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

گروههای آموزشی :شامل گروه های علوم پایه ، فنی و مهندسی ، علوم انسانی ، هنر، کشاورزی ، دامپزشکی ، پزشکی ، علوم تربیت بدنی می گردد.

3-8- گذراندن امتحان جامع در مقطع دكتری تخصصي (phd) الزامي است .

ماده 4 : موضوعات كلي مورد بررسي جهت انتخاب دانشجوي نمونه :

1-4- آموزشي:محاسبه ميانگين هر نيمسال، ميانگين كل، رتبه اول تا سوم در المپيادهاي علمي كشوري، كسب رتبه اول تا سوم در امتحانات كشوري علوم پايه و پيش كارورزي.

2-4- پژوهشي:چاپ مقالات در مجلات معتبر خارجي، مجلات علمي پژوهشي و علمي و ترويجي، ارائه مقاله در همايش ها و كنفرانس هاي داخلي و بين المللي، مجري يا همكاري در انجام طرح هاي تحقيقاتي، تاليف، ترجمه و گردآوري كتاب، اختراع، ابداع و نوآوري، تجاري سازي ايده، نوآوري، عضويت در انجمن هاي علمي دانشجويي، كسب مقام در مسابقات علمي كشوري و بين المللي كه با عنوان دانشگاه آزاد اسلامي در آنها شركت شده است.

3-4- فرهنگي و اجتماعي:كسب مقام در مسابقات قرآني، عضويت در كانون هاي فرهنگي و تشكل هاي اسلامي و بسيج دانشجويي، چاپ مقاله و يا همكاري در انتشار نشريات دانشگاهي داراي مجوز، كسب مقام در مسابقات ورزشي، كارت مربي گري و داوري در رشته هاي ورزشي، مشاركت در امدادرساني در حوادث و اردوهاي سازندگي ايثارگري.

4-4- شؤونات دانشجويي:تقيد به انجام فرائض ديني، تقيد به ضوابط و مقررات دانشجويي، تقيد به مكارم اخلاقي و حسن شهرت.

بخشنامه دانشجوی نمونه 1398

الحاقیه آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه

 

زمان ثبت نام و تحویل فرمها و مدارک مستندات طی لوح فشرده توسط دانشجو: تا  16 آذرماه  1398

مکان مراجعه : حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد-دفتراداره امورخوابگاهها -اتاق 210 خانم میرحسینی
☎️ قبل از ارائه مدارک برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن های دانشگاه داخلی 449 و یا 02332394544 تماس حاصل نمایید.
 

 

 

 

  • پنجشنبه 30 آبان 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه