هفتمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران

980928-7.JPG

✅به اطلاع پژوهشگران و نويسندگان محترم مقالات مي رساند

 "هفتمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران" در تاریخ 28 آذر 1398 در دانشگاه تهران برگزار مي شود. كنفرانس مذكور در حال پذيرش مقاله بوده و امكان داوري سريع و صدور گواهي زود هنگام فراهم شده است.
سایت  ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس :👈  
🌐 www.6iicmo.com
☎️تلفن پشتيباني  02144861157 و 09017242753

  • سه شنبه 25 تير 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه