برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پزشک عمومی در دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود برای اولین بار

photo_2018-08-16_15-42-04.jpg

دوازدهمین دوره برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکان عمومی

برگزاري آزمون صلاحيت بالينى پايان دوره پزشكان عمومى در دانشكده پزشكى دانشگاه آزاد اسلامى شاهرود
"به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دوازدهمين دوره آزمون صلاحيت بالينى پايان دوره پزشكان عمومى با حضور ناظر محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامى شاهرود، آقاى دكتر ابوالقاسمى فر در روز پنجشنبه، 25 مرداد ماه 97 و براى اولين بار در دانشكده پزشكى دانشگاه آزاد اسلامى واحد شاهرود برگزار گردید.
در این آزمون که بصورت ایستگاهی در دو بلوک A و B از ساعت ۸ تا ۱۲:۳۰ و با حضور ۱۳ تن از اعضاء هیات علمی و پزشکان مجرب دانشکده به عنوان آزمون گر برگزار شد، بیست دانشجوی پزشکی و پزشک عمومی شرکت داشتند.
لازم به ذکر است این آزمون که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چند سال گذشته برای اخذ مدرک پزشکی الزامی شده است تنها توسط 6 واحد دانشگاه آزاد اسلامى در سطح کشور برگزار می شود که واحد شاهرود یکی از این واحدها می باشد."

  • پنجشنبه 25 مرداد 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه