آزمون استخدام شرکت های خصوصی و دانش بنیان

photo_2017-09-11_10-04-57.jpg

اولین آزمون استخدام شرکتهای خصوصی و دانش بنیان در 8 دسته و 266 عنوان و هزاران فرصت شغلی برگزار میگردد. ثبت نام در www.inre.ir

اولین آزمون استخدام شرکتهای خصوصی و دانش بنیان در 8 دسته و 266 عنوان و هزاران فرصت شغلی برگزار میگردد. ثبت نام در www.inre.ir

  • دوشنبه 20 شهريور 1396
سیدامیررضاحسینی نژاد

مدير روابط عمومي دانشگاه