قهرمانی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در مسابقات کشتی وزارت نفت

قهرمانی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در مسابقات کشتی وزارت نفت

یکی از دانشجویان رشته مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود توانست عنوان قهرمانی مسابقات کشتی منطقه شمالشرق وزارت نفت را ازآن خود کند.

امیرعرب‌احمدی یکی از امیدهای کسب عنوان رقابت‌های دسته آزاد مسابقات کشتی فرزندان کارکنان منطقه شمالشرق وزارت نفت که به دلیل سر وزن نبودن، مجبور به حضور در رَسته غیرتخصصی خود یعنی کشتی فرنگی شده بود با روحیه جنگندگی و آمادگی بدنی مناسب، حریفان را یکی بعد از دیگری از پیش رو برداشت و به مقام نخست و قهرمانی مسابقات دست‌ یافت.

در این مسابقات سه کشتی‌گیر از منطقه شمالشرق در اوزان ۶۶ کیلوگرم آزاد و فرنگی و ۱۲۰ کیلوگرم آزاد با حریفان خود رودررو شدند.

عبدالرسول عرب‌احمدی برادر بزرگ‌تر وی نیز که با کسب عنوان‌های مختلف در ادوار گذشته این مسابقات، حریفی شناخته‌شده برای رقیبان خود بود، توانست از افتخارات گذشته خود دفاع کرده و به مقام نخست دست پیدا کند.

 

 

  • شنبه 04 شهريور 1396
سیدامیررضاحسینی نژاد

مدير روابط عمومي دانشگاه