برای استادان دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود صورت گرفت آموزش ارتقای کیفیت تدریس بر مبنای هوش هیجانی

برای استادان دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود صورت گرفت آموزش ارتقای کیفیت تدریس بر مبنای هوش هیجانی

استادان دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در سلسله مباحث آموزش ضمن خدمت خود با ارتقای کیفیت تدریس بر مبنای استفاده از هوش هیجانی آشنا شدند.

در این کارگاه دکتر حسن رستمی از استادان دانشگاه موضوعاتی چون مفهوم هوش و انواع آن، هوش هیجانی، تفاوت IQ با EQ، اهمیت هوش هیجانی در آموزش، مدیریت استرس، همدلی، ارتباط، مسئولیت‌پذیری، جسارت طلبی، ویژگی‌های معلم بهره‌مند از هوش هیجانی، نقش ارتباط غیرکلامی معلم و دیگر مباحث را تدریس کرد.

این مباحث در 4 سرفصل تعاریف و مفاهیم، عوامل به وجود آورنده هوش هیجانی، مؤلفه‌های هوش هیجانی و معلم و هوش هیجانی در 8 ساعت ضمن خدمت به اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود آموزش داده شد.

امروزه کاربرد هوش هیجانی تأثیر مطلوبی بر بسیاری از فعالیت‌های معلم دارد و می‌تواند در تدریس، نقش بسزایی را برای شناخت فراگیران ایفا کند.

  • شنبه 31 تير 1396
سیدامیررضاحسینی نژاد

مدير روابط عمومي دانشگاه