کلیپ های جدید معرفی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

این کلیپ ها با پیشرفته ترین تکنیک های تصویر برداری ساخته شده اند .

تهیه کننده : روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

روی لینک های زیر کلیک کنید :

 

کلیپ شماره 1

 

کلیپ شماره 2

  • يکشنبه 09 خرداد 1395
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه