«آگهی مزایده عمومی» املاک مازاد بر نیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

بنر2.jpg

فروش املاک مازاد بر نیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

«آگهی مزایده عمومی»

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در نظر دارد نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز خود به شرح ذیل طبق مشخصات و مدارک مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان واجدشرایط می ­توانند پس از واریز مبلغ 2000000 ریال(برای هریک از ساختمانها به ­صورت جداگانه) به شماره حساب سیبا ملی 0103268825000 به نام بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود) (غیرقابل استرداد) جهت دریافت اسناد مزایده به مدت ده (10) روز کاری پس از چاپ آگهی به حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع (تدارکات) مراجعه و یا تماس حاصل نمایند.

شماره تماس:  32394537-023 و 32394241-023

هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر برای (1-ساختمان دانشکده شیمی به مبلغ 1.000.000.000 ریال 2-ساختمان آموزشگاه سما به مبلغ 600.000.000 ریال 3-ساختمان مهمانسرای دانشگاه به مبلغ 700.000.000 ریال) (هریک از ساختمانها به صورت جداگانه) در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود که چنانچه فرد برنده در مزایده انصراف دهد و یا در انجام تعهدات و انعقاد قرارداد استنکاف ورزد مبلغ ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده به نفع دانشگاه وصول خواهد شد.

  1. ساختمان دانشکده شیمی واقع در خیابان شهدا-جنب پادگان

  2. ساختمان آموزشگاه سما واقع در میدان امام-کوچه ثبت قدیم

  3. ساختمان مهمانسرای دانشگاه بالاتر از میدان قیام(چنارسوخته)

اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود و بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)


 

پیام آور در تلگرام

شبکه پیام آور در ایتا

 

  • دوشنبه 11 اسفند 1399
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

جمعه 27 فروردين 1400 . 08:19 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی