«آگهی تجدید مزایده» واگذاری ساختمان آموزشگاه قدیم سما (مسکونی، تجاری)

«آگهی فراخوان عمومی تجدید مزایده» واگذاری ساختمان آموزشگاه قدیم سما (مسکونی، تجاری) متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود به صورت اجاره برای مدت 2 سال شمسی

«آگهی تجدید مزایده»

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری ساختمان آموزشگاه قدیم سما (مسکونی، تجاری) خود واقع در خیابان فردوسی، کوچه ثبت قدیم طبق مشخصات و مدارک مندرج در اسناد تجدید مزایده به صورت اجاره برای مدت 2 سال شمسی اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می­ توانند پس از واریز مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب سیبا ملی 0103268825000 بنام بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود) (غیرقابل استرداد) جهت دریافت اسناد تجدید مزایده به مدت ده (10) روز کاری پس از چاپ آگهی به حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع (تدارکات) مراجعه و یا با شماره ­های زیر تماس حاصل نمایند:

شماره تماس: 32394537-023 و 32394241-023

هزینه نشر آگهی به عهده برنده تجدید مزایده می باشد.

دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 50.000.000 ریال در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود که چنانچه فرد برنده در تجدید مزایده انصراف دهد و یا در انجام تعهدات و انعقاد قرارداد استنکاف ورزد مبلغ ضمانتنامه بانکی شرکت در تجدید مزایده به نفع دانشگاه وصول خواهد شد.

اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

  • سه شنبه 28 مرداد 1399
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

سه شنبه 04 آذر 1399 . 07:05 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی