«آگهی مزایده» ساختمان آموزشگاه قدیم سما

2.jpg

«آگهی فراخوان عمومی مزایده» واگذاری ساختمان آموزشگاه قدیم سما (مسکونی، تجاری) به صورت اجاره برای مدت 2 سال شمسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری ساختمان آموزشگاه قدیم سما (مسکونی، تجاری) خود واقع در خیابان فردوسی، کوچه ثبت قدیم طبق مشخصات و مدارک مندرج در اسناد مزایده به صورت اجاره برای مدت 2 سال شمسی اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می­توانند پس از واریز مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب سیبا ملی 0103268825000 بنام بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود) (غیرقابل استرداد) جهت دریافت اسناد مزایده به مدت ده (10) روز کاری پس از چاپ آگهی به حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع (تدارکات) مراجعه و یا با شماره­ های زیر تماس حاصل نمایند.

شماره تماس: 32394537-023 و 32394241-023

هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 50.000.000 ریال در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود که چنانچه فرد برنده در مزایده انصراف دهد و یا در انجام تعهدات و انعقاد قرارداد استنکاف ورزد مبلغ ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده به نفع دانشگاه وصول خواهد شد.

 

اداره ​روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود و بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)

  • چهارشنبه 08 مرداد 1399
حسینی نژاد

روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

جمعه 30 مهر 1400 . 01:01 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی