شروع مجدد فعالیتهای ورزشی مجموعه ورزشی دانشگاه از تاریخ شنبه ۹۹/۰۳/۲۴

📣📢 قابل توجه کلیه اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان گرامی:

✨ با عنایت به هماهنگی به عمل آمده، فعالیتهای ورزشی مجموعه ورزشی دانشگاه به شرح ذیل و با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی و داشتن کارت بیمه ورزشی از تاریخ شنبه ۹۹/۰۳/۲۴ شروع خواهد شد.

🏢سالن چند منظوره( 🏐والیبال، 🏸بدمینتون، 🏓تنیس روی میز ، 🏋️‍♂️بدنسازی)
📅روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰

🏟 زمین چمن( ⚽️ فوتبال)
📅روزهای شنبه و دوشنبه  ساعت  ۱۹ تا ۲۰:۳۰

✅ در صورت وجود متقاضی از بین همکاران خانم سانس تمرین قرار داده خواهد شد.
🕹 اداره امور ورزشی دانشگاه

  • شنبه 24 خرداد 1399
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

شنبه 21 تير 1399 . 19:51 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی