دستیابی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به رتبه استاد تمامی

photo_۲۰۲۰-۰۳-۱۴_۱۳-۲۳-۳۱.jpg

دکتر صاحبعلی منافی دانشیار گروه آموزشی «مهندسی مواد» دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به رتبه استاد تمامی ارتقاء یافت.

دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نامه ای ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر صاحبعلی منافی، عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود را به وی تبریک گفت.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر صاحبعلی منافی

دانشیار گروه آموزشی «مهندسی مواد» دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

 سلام علیکم

 با توجه به پیشنهاد کمیته منتخب واحد در خصوص ارتقای مرتبه جنابعالی به استادی، موضوع در یک صد و چهل و پنجمین نشست مورخ 98/۱۰/24هیات ممیزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. ضمن تبریک، به موجب این حکم از تاریخ 98/۳/25 به مرتبه استادی ارتقا می یابید.

 

لینک خبر در خبرگزاری بسیج

  • پنجشنبه 29 اسفند 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

يکشنبه 30 شهريور 1399 . 21:21 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی