📢اطلاعیه ورزشی در خصوص برنامه کلاسهای فوق برنامه ورزشی کارکنان و اعضاء هیأت علمی

2.jpg

📢📣قابل توجه کلیه همکاران محترم

🏐🏓برنامه کلاسهای فوق برنامه ورزشی کارکنان و اعضاء هیأت علمی

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند کلاسهای فوق برنامه ورزشی کارکنان و اعضاء هیئت علمی از تاریخ 28/10/98 به شرح جدول برگزار می گردد.

⚠️ ضمناً در صورت مراجعه همکاران خانم جهت استفاده از فضاهای ورزشی و به حد نصاب رسیدن برنامه ریزی و اقدام خواهد شد.

🆔 @PAYAMAVAR

  • شنبه 28 دي 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

دوشنبه 18 فروردين 1399 . 15:06 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی