معافیت شهریه نیمسال های وقفه تحصیلی

بخشنامه معافیت شهریه نیمسال های وقفه تحصیلی تا 31 شهریور 98

قابل توجه کلیه دانشجویانی که با وقفه تحصیلی مواجه شده اند
در راستای فراهم نمودن تسهیلات لازم و جلوگیری از تحمیل هزینه مازاد بر دانشجویان بخشنامه زیر تهیه و ابلاغ شده است.
دانلود بخشنامه معافیت شهریه نیمسال های وقفه تحصیلی

  • پنجشنبه 28 شهريور 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

پنجشنبه 08 خرداد 1399 . 16:45 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی