جلسه دانشجویان محترم پزشکی عمومی در خصوص بررسی میزان رعایت استانداردهای دوره پزشکی عمومی در تاریخ 10مرداد

shrunk17.jpg

📢📣قابل توجه کلیه دانشجویان محترم پزشکی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

✅ از کلیه دانشجویان پزشکی عمومی دعوت می شود در جلسه «بررسی میزان رعایت استانداردهای دوره پزشکی عمومی از دیدگاه دانشجویان پزشکی عمومی» که با حضور اعضای محترم کمیته ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روز پنجشنبه ۱۰ مردادماه ساعت ۱۰ صبح در محل آمفی تئاتر دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار میشود شرکت کنید و پیشنهادات خود را مطرح نمایید.
✅ ⚠️حضور نمایندگان کلیه ورودیها الزامی است.
✅ ⚠️حضور نمایندگان علوم پایه، انترنها، کارورزها الزامی است.
✅ ⚠️حضور نمایندگان کلیه تشکلهای دانشجویی برای بیان نظرات و پیشنهادات الزامی است.

  • چهارشنبه 09 مرداد 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

شنبه 18 مرداد 1399 . 08:07 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی