تاریخ برگزاری و مواد امتحانی آزمون جامع مربوط به نیمسال دوم ۹۷-۹۸

اداره برنامه ریزی آموزش دانشگاه اطلاع داد:

تاریخ برگزاری و مواد امتحانی آزمون جامع مربوط به نیمسال دوم  ۹۷-۹۸

دانشجویان گرامی دکتری توجه داشته باشند فایل قرار داده شده مربوط به تاریخ برگزاری و مواد امتحانی آزمون جامع مربوط به نیمسال دوم  ۹۷-۹۸ می باشد.
همچنین لازم به ذکر است آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی سمنان برگزار می شود.

  • دوشنبه 13 خرداد 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

شنبه 02 شهريور 1398 . 19:23 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی