آگهی تجدید مزایده فضاهای مربوط به آژانس کافی شاپ بوفه کافی نت و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

واگذاری فضاهای مربوط به آژانس کافی شاپ بوفه کافی نت انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرودبه صورت اجاره و برای مدت دو (2) سال شمسی طبق مشخصات و مدارک مندرج در اسناد مزایده

«آگهی تجدید مزایده»

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری فضاهای ذیل­ الذکر به صورت اجاره برای مدت دو (2) سال شمسی طبق مشخصات و مدارک مندرج در اسناد تجدید مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می­ توانند پس از واریز مبلغ 300.000 ریال به شماره حساب سیبا ملی 0103268825000 بنام بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود) (غیرقابل استرداد) جهت دریافت اسناد تجدید مزایده به مدت ده (10) روزکاری پس از چاپ آگهی به حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع (تدارکات) مراجعه و یا با شماره ­های زیر تماس حاصل نمایند.

شماره تماس:

023-32394537 و  32394241-023

هزینه نشر آگهی به عهده برنده تجدید مزایده می باشد.

دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 20.000.000 ریال در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود که چنانچه فرد برنده در تجدید مزایده انصراف دهد و یا در انجام تعهدات و انعقاد قرارداد استنکاف ورزد مبلغ ضمانتنامه بانکی شرکت در تجدید مزایده به نفع دانشگاه وصول خواهد شد.

1 – آژانس واقع در دانشگاه جنب نگهبانی دانشجویی ضلع شمالی.

2 – کافی شاپ واقع در ساختمان فنی و مهندسی دانشگاه.

3 – کافی شاپ واقع در دانشکده علوم پزشکی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص).

4– بوفه واقع در ساختمان خوابگاه دانشجویی مرکزی.

5 – بوفه واقع در بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) جنب نگهبانی.

6- بوفه واقع در سلف سرویس دانشجویی دانشگاه.

7 – کافی نت خواهران و برادران واقع در دانشگاه جنب صندوق رفاه دانشجویی قدیم.

 

اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

  • سه شنبه 07 خرداد 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

سه شنبه 12 فروردين 1399 . 19:06 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی